Všeobecné obchodné podmienky BNR Watersport

Tieto podmienky sa vzťahujú na akúkoľvek ponuku a dohodu medzi spoločnosťou BNR Watersport a jej zákazníkmi. Uverejnením objednávky na internetovom obchode bnrwatersport.com zákazníci súhlasia s týmito podmienkami.  

 1. informácie 

Všetky informácie na www.bnrwatersport.com boli starostlivo zostavené. Nie je však možné vylúčiť, že určité informácie sú nesprávne alebo zastarané. Spoločnosť BNR Watersport nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nepresnosťami na webových stránkach. 

 1. Postup objednávania a dodania

Po zadaní objednávky na stránku bnrwatersport.com zákazníci dostanú potvrdenie s prehľadom ich nákupu a celkových nákladov. Spoločnosť BNR Watersport vám pošle faktúru e-mailom. Všetky objednávky budú odoslané do siedmich pracovných dní odo dňa prijatia platby spoločnosťou BNR Watersport. V prípade technických chýb spoločnosť BNR Watersport nezodpovedá za žiadne oneskorenia. Spoločnosť BNR Watersport bude informovať zákazníkov o stave ich objednávky.

Spoločnosť BNR Watersport udržuje zásoby na webovej stránke až do dnešného dňa. Napriek všetkému nášmu úsiliu však položka už nemôže byť k dispozícii alebo nie je na sklade. V takom prípade vás bude spoločnosť BNR Watersport kontaktovať čo najskôr.

Dodacia lehota je 30 dní po zadaní objednávky. Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy, keď je táto lehota prekročená, ak sa strany nedohodli na dlhšom dodacom termíne. 

 1. Ceny a platba

Všetky ceny na webovej stránke sú v eurách vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Na webovej stránke sú uvedené všetky spôsoby platby. Produkty budú odoslané ihneď po obdržaní celkovej platby. Prepravné náklady sú v mene zákazníka. Prehľad nákladov na zásielky nájdete na webových stránkach alebo dostanete cenovú ponuku na prepravu.    

 1. Zachovanie vlastníckeho práva 

Spoločnosť BNR Watersport je zákonným vlastníkom produktov až do úplného zaplatenia produktu. Od okamihu doručenia zákazník nesie riziko. 

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Objednávky je možné zrušiť a vrátiť do štrnástich dní od doručenia položky. Vrátenia musia byť oznámené spoločnosti BNR Watersport a môžu byť akceptované len vtedy, keď sú dodržané pokyny uvedené na webových stránkach. Platnosť záruky zaniká, keď sa plachta používa aktívne, bola umývaná alebo poškodená. Návrhy na opotrebovanie plachiet môžu byť prijaté iba vtedy, keď sú stále pripevnené štítky na oblečenie. Náklady na návrat sú v mene zákazníka. Akonáhle bude vrátená položka prijatá spoločnosťou BNR Watersport, bude vrátená platba v rámci 30 dní. 

 1. Otázky a sťažnosti

Otázky alebo sťažnosti na zakúpené položky môžete nahlásiť e-mailom: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript., Odpoveď dostanete čo najskôr do piatich pracovných dní. 

 1. Ochrana osobných údajov

BNR Watersport sa stará o osobné údaje poskytované zákazníkmi. Táto informácia sa spracováva dôverne. Spoločnosť BNR Watersport neposkytne poskytnuté osobné údaje iným stranám, s výnimkou tretích strán zapojených do realizácie objednávky (dopravné spoločnosti). Pri zadávaní objednávky musíme spracovať vaše meno, faktúru a doručenú adresu a údaje o platbe, aby sme mohli objednávku dokončiť. Informácie o platbe sa použijú len na skontrolovanie stavu platby zakúpených položiek. 

Štatistiky návštevníkov na stránkach bnrwatersport.com sa ukladajú. Informácie, ako napríklad počet návštevníkov, počet zobrazení na stránke a frekvencia sa používajú len na interné účely a na zlepšenie webovej stránky. Tieto informácie majú všeobecný charakter a nemožno ich vystopovať späť k jednotlivým návštevníkom. Podrobnosti návštevníka (návštevníkov) zostávajú neznáme.  

 1. Obmedzenie zodpovednosti

Všetky položky na sklade spĺňajú vysoké štandardy kvality požadované pre vodné výrobky a odevy. BNR Watersport zaručuje, že položky sú bez chýb a spĺňajú konvenčné požiadavky a normy. Ak je však položka chybnou zodpovednosťou spoločnosti BNR Watersport, je obmedzená na článok 5 týchto podmienok (právo na vrátenie peňazí na výber). Za nové položky zodpovedá výrobca. Použité predmety nemajú žiadnu záruku. Kupujúci sa dohodli na tom, v akom štáte je tovar zakúpený. V prípade použitých položiek majú zákazníci tiež právo na vrátenie tovaru (právo na odstúpenie od zmluvy). Spoločnosť BNR Watersport nezodpovedá za žiadne škody - fyzicky ani materiálne / nehmotné -, ktoré sú spôsobené chybnou funkciou alebo nesprávnym použitím výrobkov. V prípade, že výrobca zodpovedá za následné škody spôsobené chybou, zodpovednosť spoločnosti BNR Waterport je obmedzená na vrátenie, výmenu položky alebo vrátenie kúpnej ceny. Spoločnosť BNR Watersport navyše nezodpovedá za úmyselné poškodenie alebo nesprávne použitie zákazníkom. Spoločnosť BNR Watersport nezodpovedá za žiadne škody (akéhokoľvek druhu) v dôsledku nesprávnych alebo neaktuálnych informácií na webovej stránke. 

 1. Vyššia moc

V prípade nepredvídateľných okolností, ktoré bránia spoločnosti BNR Watersport pred plnením zmluvy, je BNR Watersport oprávnená buď pozastaviť doručenie alebo zrušiť dohodu informovaním zákazníka e-mailom. Spoločnosť BNR Watersport nie je zodpovedná za žiadne škody spôsobené vyššou mocou. 

 1. Práva duševného vlastníctva.

Okrem obsahu, ktorý vlastníte, ktorý ste sa rozhodli zahrnúť na túto webovú stránku, sú podľa týchto Podmienok spoločnosti BNR Watersport a jej poskytovateľov licencie všetky práva na duševné vlastníctvo a materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke a všetky tieto práva sú vyhradené. Texty alebo grafiky nesmú byť použité, reprodukované a / alebo publikované tlačou alebo kopírované bez písomného súhlasu BNR Watersport. 

Získate obmedzenú licenciu iba na účely prezerania materiálu obsiahnutého na bnrwatersport.com. Návštevníci nemôžu získať žiadne práva z informácií na webových stránkach. 

 1. Rozhodné právo a jurisdikcia

Tieto podmienky sa budú riadiť a upravovať v súlade s holandskými právnymi predpismi a podstupujete nevýhradnú jurisdikciu holandských a federálnych súdov so sídlom v Alkmaare na riešenie akýchkoľvek sporov. 

 1. Podmienky použiteľnosti

Tieto podmienky sa vzťahujú na akúkoľvek zmluvu alebo zmluvu medzi zákazníkmi (firemnými a súkromnými) a BNR Watersport. Umiestnením objednávky súhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami. Tieto zmluvné podmienky si môžete pozrieť na adrese bnrwatersport.com. kedykoľvek. 


© 2020 BNR Watersport - Všetky práva vyhradené